อุบลราชธานี
Black Canyon เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เลขที่ 311 หมู่ 7  ต.แจระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Latitude : 15.24179
Longitude : 104.82268
Map | ดูแผนที่
Black Canyon สนามบิน อุบลราชธานี (Outside)
    อุบลราชธานี 
Latitude : 15.2465989
Longitude : 104.870644
Map | ดูแผนที่
Black Canyon สนามบิน อุบลราชธานี (Inside)
อาคารท่าอากาศยานอุบลราชธานีในห้องผู้โดยสาร ถ.เทพโยธี ในเมือง  เมือง อุบลราชธานี 34000
Tel: 045-243395
Latitude : 15.2469804
Longitude : 104.8704786
Map | ดูแผนที่