อุดรธานี
Black Canyon เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น 4
277/3 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ห้องเลขที่ A421 ชั้น 4 ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
Latitude : 17.40544
Longitude : 102.80045
Map | ดูแผนที่
Black Canyon สนามบินอุดรธานี อาคาร A
224 ถ.อุดร-เลย ต.หมากแข้ง  อ.เมือง อุดรธานี 41000
Latitude : 17.38672
Longitude : 102.77568
Map | ดูแผนที่
Black Canyon สนามบินอุดรธานี อาคาร B
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดร อุดรธานี 41000
Tel: 042-219-368
Latitude : 17.386738
Longitude : 102.776274
Map | ดูแผนที่