เพชรบุรี ตำแหน่งของฉัน
1 ปตท. เพชรบุรีล้ำยุค วังมะนาว
ตำแหน่งร้าน
032-706-102
2 ปตท. มือทอง ชะอำ
ตำแหน่งร้าน
032-471-351
3 รพ. กรุงเทพ เพชรบุรี
ตำแหน่งร้าน
032-706-203