เชียงใหม่ ตำแหน่งของฉัน
1 กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 10.00-21.00 น.

093-134-7931
583 Km
2 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-พฤ. 11.00-21.00 น.
ศ. 11.00-22.00 น.
ส.-อา. 10.00-22.00 น.

053-284-414
580 Km
3 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11:00-20:00 น.

053-288-782
583 Km
4 ท่าแพ เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-21.00 น.

053-326-635
582 Km
5 เทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 10.00-22.00 น.

053-872-466
584 Km
6 บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 10.00-20.00 น.

053-447-675
578 Km
7 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 10.00-20.00 น.

053-850-718
582 Km
8 พรอมเมนาดา เชียงใหม่ อาคาร A
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-ศ. 11.00-21.00 น.
ส.-อา. 10.00-21.00 น.

053-142-659
578 Km
9 พรอมเมนาดา เชียงใหม่ อาคาร B
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-ศ. 11:00-19:00น.
ส.-อา. 10.00-21.00 น.

053-142-657
578 Km
10 เมญ่า เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11.00-22.00 น.

052-081-528
584 Km
11 รพ. กรุงเทพ เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 10:00-19:00 น.

053-245-301
581 Km
12 รพ. สวนดอก เชียงใหม่
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 08:00-21:00 น.

053-289-227
583 Km
13 สนามบินเชียงใหม่ Domestic ชั้น 1
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-22.00 น.

053-922-179
581 Km
14 สนามบินเชียงใหม่ Domestic ชั้น 2
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-22.00 น.

053-922-250
581 Km
15 สนามบินเชียงใหม่ Inter (Inside)
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-23.00 น.

053-922-249
580 Km
16 สนามบินเชียงใหม่ Inter (Outside)
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 06.00-20.00 น.

052-005-119
580 Km