เชียงใหม่ ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-พฤ. 11.00-21.00 น.
ศ. 11.00-22.00 น.
ส.-อา. 11.00-22.00 น.

053-284-414
2 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11:00-20:00 น.

053-288-782
3 บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11.00-20.00 น.

053-447-675
4 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11.00-20.00 น.

053-850-718
5 รพ. กรุงเทพ เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11:00-19:00 น.

053-245-301
6 รพ. สวนดอก เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 08:00-21:00 น.

053-289-227
7 สนามบินเชียงใหม่ Domestic ชั้น 1
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-22.00 น.

053-922-179
8 สนามบินเชียงใหม่ Domestic ชั้น 2
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-22.00 น.

053-922-250
9 สนามบินเชียงใหม่ Inter (Inside)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-23.00 น.

053-922-249
10 สนามบินเชียงใหม่ Inter (Outside)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 06.00-20.00 น.

052-005-119
11 แอร์ไดมอนด์ Cafe เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
12 แอร์ไดมอนด์ เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน