เชียงใหม่ ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11:00-20:00 น.

053-288-782
2 บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11.00-20.00 น.

053-447-675
3 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11.00-20.00 น.

053-850-718
4 รพ. กรุงเทพ เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11:00-19:00 น.

053-245-301
5 รพ. สวนดอก เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 08:00-21:00 น.

053-289-227
6 สนามบินเชียงใหม่ Domestic ชั้น 1
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-22.00 น.

053-922-179
7 สนามบินเชียงใหม่ Domestic ชั้น 1.2
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-22.00 น.

053-922-179
8 สนามบินเชียงใหม่ Domestic ชั้น 2
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-22.00 น.

053-922-250
9 สนามบินเชียงใหม่ Domestic ชั้น 2.2
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-22.00 น.

053-922-179
10 สนามบินเชียงใหม่ Inter (Inside)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-23.00 น.

053-922-249
11 สนามบินเชียงใหม่ Inter (Outside)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 06.00-20.00 น.

052-000-835
12 แอร์ไดมอนด์ Cafe เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน
13 แอร์ไดมอนด์ เชียงใหม่
ตำแหน่งร้าน