เชียงราย ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 11.00-19.00 น.

053-179-791
2 ปตท. แม่ขะจาน
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ. 06.00-21.00 น.
อ.-พฤ. 07.00-21.00 น.
ศ.-อา. 06.00-21.00 น.

053-789-455
3 ปตท. เวียงป่าเป้า
ตำแหน่งร้าน
081-568-4564
4 สนามบินเชียงราย CRL 2
ตำแหน่งร้าน
5 สนามบินเชียงราย DOM Airside F1.1
ตำแหน่งร้าน
6 สนามบินเชียงราย DOM Airside F1.2
ตำแหน่งร้าน
7 สนามบินเชียงราย DOM Airside F1.3
ตำแหน่งร้าน
053-798-278
8 สนามบินเชียงราย DOM Airside F1.4
ตำแหน่งร้าน
9 สนามบินเชียงราย Inter
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-18.00 น.

053-798-269
10 สนามบินเชียงราย ชั้นลอย
ตำแหน่งร้าน