อุบลราชธานี ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ตำแหน่งร้าน
045-422-462
2 สนามบินอุบลราชธานี (Inside)
ตำแหน่งร้าน
045-243-395
3 สนามบินอุบลราชธานี (Outside)
ตำแหน่งร้าน
081-807-7276