อุดรธานี ตำแหน่งของฉัน
1 ปตท. อุดร-ดุษฎี กม.121
468 Km
2 สนามบินอุดรธานี อาคาร A
042-931-537
461 Km
3 สนามบินอุดรธานี อาคาร B
042-219-368
461 Km