สงขลา ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
074-339-971
750 Km
2 เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
074-464-348
749 Km
3 ปตท. รัตภูมิ สงขลา
074-389-177
734 Km
4 รพ. สงขลานครินทร์
074-211-049
749 Km
5 สนามบินหาดใหญ่
074-240-296
757 Km