ลำปาง ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
054-811-698
513 Km
2 รพ. เขลางค์นคร-ราม ลำปาง
054-019-619 ต่อ 1801
514 Km
3 สนามบินลำปาง Airside
054-821-591
513 Km