ลำปาง ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
ตำแหน่งร้าน
054-811-698
2 รพ. เขลางค์นคร-ราม ลำปาง
ตำแหน่งร้าน
054-019-619 ต่อ 1801
3 สนามบินลำปาง Airside
ตำแหน่งร้าน
054-821-591