ร้อยเอ็ด ตำแหน่งของฉัน
1 ปตท. ทองทวีปิโตรเลียม ร้อยเอ็ด
043-550-533
435 Km