ภูเก็ต ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 10.30-22.00 น.

076-249-663
696 Km
2 เทสโก้ โลตัส ถลาง
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา.10:00-21:00 น.

076-311-328
684 Km
3 เทสโก้ โลตัส สามกอง ภูเก็ต
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 09.00-21.00 น.

076-255-151
695 Km
4 รพ. กรุงเทพ ภูเก็ต
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-19.00 น.

083-096-3392
695 Km
5 รพ. ดีบุก ภูเก็ต
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-21.00 น.

076-540-570
676 Km
6 สนามบินภูเก็ต
063-898-6684
676 Km