พระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งของฉัน
1 บิ๊กซี อยุธยา
035-747-120
60 Km
2 ปตท. จิฟฟี่ วังน้อย กม.57
035-740-772
47 Km
3 ปตท. จิฟฟี่ สายเอเชีย กม.55
035-708-893
48 Km
4 ปตท. จิฟฟี่ สายเอเชีย กม.62
035-236-583
55 Km
5 ปตท. จิฟฟี่ สายเอเชีย กม.98
035-254-107
88 Km
6 ปตท. วังน้อย กม.66
035-958-469
47 Km
7 อยุธยา ซิตี้ พาร์ค
035-801-926
62 Km