พระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งของฉัน
1 บิ๊กซี อยุธยา
ตำแหน่งร้าน
035-747-120
2 ปตท. จิฟฟี่ วังน้อย กม.57
ตำแหน่งร้าน
035-740-772
3 ปตท. จิฟฟี่ สายเอเชีย กม.55
ตำแหน่งร้าน
035-708-893
4 ปตท. จิฟฟี่ สายเอเชีย กม.62
ตำแหน่งร้าน
035-236-583
5 ปตท. จิฟฟี่ สายเอเชีย กม.98
ตำแหน่งร้าน
035-200-124
6 ปตท. วังน้อย กม.66
ตำแหน่งร้าน
084-874-1847
7 อยุธยา ซิตี้ พาร์ค
ตำแหน่งร้าน
035-801-926