บุรีรัมย์ ตำแหน่งของฉัน
1 ปตท. นางรอง บุรีรัมย์
044-115-047
251 Km
2 สนามบินบุรีรัมย์
044-610-902
325 Km