นครปฐม ตำแหน่งของฉัน
1 ปตท. จิฟฟี่ เพชรเกษม กม.30 (Indoor)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา.07:00-19:00 น.

063-904-8586
2 ปตท. จิฟฟี่ เพชรเกษม กม.30 (Outdoor)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 06.00-19.00 น.

034-287-819
3 ปตท. จิฟฟี่ ลำพญา 2
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 06.00-20.00 น.

034-270-272
4 ปตท. ปิ่นเกล้า กม.26 (Indoor)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 06.00-19.00 น.

063-898-6394
5 ปตท. มานะชัย นครปฐม
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 06.00-21.00 น.

034-338-665
6 ปตท. ลำพญา 3
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 06.00-21.00 น.

034-300-909
7 รพ. กรุงเทพ สนามจันทร์
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 05.30-20.30 น.

034-900-141
8 รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07.00-19.00 น.

034-300-411
9 รพ. สินแพทย์ นครปฐม
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07:00-19:30 น.

065-929-7900