ตาก ตำแหน่งของฉัน
1 สนามบินแม่สอด จ.ตาก (Airside)
055-508-553
394 Km
2 สนามบินแม่สอด จ.ตาก (Landside)
055-508-552
394 Km