ฉะเชิงเทรา ตำแหน่งของฉัน
1 ปตท. จิฟฟี่ ฉะเชิงเทรา 304 (ขาเข้า)
038-599-323
96 Km
2 ปตท. จิฟฟี่ ฉะเชิงเทรา 304 (ขาออก)
038-554-951
93 Km
3 ปตท. จิฟฟี่ ฉะเชิงเทรา-บางไผ่
038-090-816
54 Km
4 ปตท. ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 3
038-088-181
46 Km
5 มอเตอร์เวย์ 1
038-577-883
48 Km
6 มอเตอร์เวย์ 2
038-577-479
48 Km