ขอนแก่น ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043-288-010
2 บางจากโกลด์รัช ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043 424 833
3 รพ. กรุงเทพ ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043-239-519
4 รพ. ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043-202-004
5 รพ.ขอนแก่นราม
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07:00-19:30 น.

043-000-764
6 รพ.ศรีนครินทร์ จุด 2 (ม.ขอนแก่น)
ตำแหน่งร้าน
เวลาเปิด/ปิด :
จ.-อา. 07:00-19:30 น.

089-969-7812
7 สนามบินขอนแก่น Dom จุดนอก
ตำแหน่งร้าน
043-468-306
8 สนามบินขอนแก่น Dom จุดใน
ตำแหน่งร้าน
043-468-307
9 อาคารศูนย์หัวใจ ม.ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043-001-231