ขอนแก่น ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043-288-010
2 บางจากโกลด์รัช ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043 424 833
3 รพ. กรุงเทพ ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043-239-519
4 รพ. ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043-202-004
5 สนามบินขอนแก่น Dom จุดนอก
ตำแหน่งร้าน
043-468-306
6 สนามบินขอนแก่น Dom จุดใน
ตำแหน่งร้าน
043468307
7 อาคารศูนย์หัวใจ ม.ขอนแก่น
ตำแหน่งร้าน
043-001-231