กาฬสินธุ์ ตำแหน่งของฉัน
1 ปตท. รัตนประเสริฐ กาฬสินธุ์
043-891-075
416 Km