กาญจนบุรี ตำแหน่งของฉัน
1 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า กาญจนบุรี
ตำแหน่งร้าน
034-602-771
2 เมืองมัลลิกา (Kiosk) กาญจนบุรี
ตำแหน่งร้าน
095-931-6538
3 เมืองมัลลิกา (Restaurant) กาญจนบุรี
ตำแหน่งร้าน
095-931-6538