เปิดสาขาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดบริการแล้ว Black Canyon สาขา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้าอาคารรังสีรักษา ร้านสวยบรรยาก...
28/08/2023

เปิดสาขาใหม่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี

เปิดบริการแล้ว Black Canyon สาขา สถานีบริการน้ำมันบางจาก ดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี พิกัด ถ.ชยางกูร ขาออ...
28/08/2023

เปิดสาขาใหม่ โรงพยาบาลขอนแก่นราม

เปิดบริการแล้ว Black Canyon สาขา โรงพยาบาลขอนแก่นราม บริเวณ ชั้น G หน้า ศูนย์เฟมโตเลสิคขอนแก่นราม ...
09/08/2023

เปิดสาขาใหม่ ท่าอากาศยานดอนเมือง จุดพักรอหน้าทางเข้า Gate 41-46

เปิดให้บริการแล้ว Black Canyon สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง จุดพักรอหน้าทางเข้า Gate 41-46 ณ อาคารผู้โดย...
04/08/2023

สนับสนุนโครงการแพทย์อาสา ครั้งที่ 8 ปี 2566 รพ.พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...
25/05/2023

สนับสนุนโครงการแพทย์ทหารอากาศเคลื่อนที่ นำสุขภาพดีสู่ชุมชน (สายไหม)

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการแพทย์ทหารอากาศเคลื่อนที่ นำสุขภาพดีสู่ชุมชน (สายไหม) ร่วมมอบ และบริการเครื่องดื่มให้กับคณะแ...
25/05/2023

BLACK CANYON สนับสนุนเครื่องดื่ม งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล BIRDIE ซื้อยา PAR ซื้อบอล ครั้งที่ 4

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล BIRDIE ซื้อยา PAR ซื้อบอล ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 256...
30/01/2023

BLACK CANYON มอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจ และแทนคำขอบคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลาง บางซื่อ

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซี...
18/10/2021