เปิดสาขาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดบริการแล้ว Black Canyon สาขา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้าอาคารรังสีรักษา ร้านสวยบรรยาก...
28/08/2023

เปิดสาขาใหม่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี

เปิดบริการแล้ว Black Canyon สาขา สถานีบริการน้ำมันบางจาก ดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี พิกัด ถ.ชยางกูร ขาออ...
28/08/2023

เปิดสาขาใหม่ โรงพยาบาลขอนแก่นราม

เปิดบริการแล้ว Black Canyon สาขา โรงพยาบาลขอนแก่นราม บริเวณ ชั้น G หน้า ศูนย์เฟมโตเลสิคขอนแก่นราม ...
09/08/2023

เปิดสาขาใหม่ ท่าอากาศยานดอนเมือง จุดพักรอหน้าทางเข้า Gate 41-46

เปิดให้บริการแล้ว Black Canyon สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง จุดพักรอหน้าทางเข้า Gate 41-46 ณ อาคารผู้โดย...
04/08/2023

ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่๙ ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่๙ ประจำปี ๒๕๖๗ เ...
21/05/2024

ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งมอบปฏิทินจีนให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งมอบปฏิทินจีนให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่...
02/02/2024

โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สก...
28/01/2024

รับรางวัล Friendly Design Awards 2023 ประเภท องค์กรส่งเสริมการจางงานคนพิการ

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “Friendly Design Awards 2023 ประเภท องค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ” โดยมี คุณ นันทิกาญจน์ บุญญศักดิ...
12/12/2023