สมาชิก


บัตรสมาชิก Black Card

เงื่อนไขการใช้บัตร :

1.) ลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ ลด 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต

2.) ลดรายการอาหารและเครื่องดื่ม (รวมขนมหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เบียร์ และน้ำแร่) ยกเว้นสินค้าพรีเมี่ยมและรายการส่งเสริมการขาย

3.) ใช้ได้ที่ร้านแบล็คแคนยอน แบล็คแคนยอนคิทเช่น คาเฟเนโร บายแบล็คแคนยอน คาเฟอินทีเรีย มายเบรด และเจลาโตนี่

4.) กรุณาแสดงบัตรก่อนการเรียกชำระ

5.) ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าพรีเมี่ยม รายการส่งเสริมการขาย และบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้

6.) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.) กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย บริษัทฯไม่สมารถออกบัตรแทนได้