"แบล็คแคนยอน" ร่วมงาน “Bodyslam นับ 1 ถึง 7 คอนเสิร์ต”


Posted by Admin | 06/02/2020แบล็คแคนยอนได้ร่วมสนับสนุน โดยนำรายได้จากผู้ใจบุญ บริจาคเพื่อรับเครื่องดื่มฟรี ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ มอบให้กับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลนและนำไปช่วยเหลือชีวิตให้กับคนอีกนับล้าน


  •     
  •     
  •     
  •