สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสา ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร


Posted by Admin | 26/10/2023บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสา ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ และผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระภิกษุและชีพรหมไพธิ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 5 ร่วมกับนักศึกษาธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ถวายพระกุศลแต่สมเด็จพระริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) โดยร่วมให้บริการเครื่องดื่มแก่คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล จิตอาสา ที่ให้บริการตรวจรักษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร


  •     
  •     
  •     
  •     

  •     
  •     
  •     
  •