สนับสนุนโครงการแพทย์อาสา ครั้งที่ 8 ปี 2566 รพ.พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี


Posted by Admin | 25/05/2023บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยร่วมให้บริการเครื่องดื่มแก่คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล จิตอาสา ที่ให้บริการตรวจรักษา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ. 10) ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี


  •     
  •     
  •     
  •     

  •     
  •     
  •     
  •