สนับสนุนโครงการแพทย์ทหารอากาศเคลื่อนที่ นำสุขภาพดีสู่ชุมชน (สายไหม)


Posted by Admin | 25/05/2023บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการแพทย์ทหารอากาศเคลื่อนที่ นำสุขภาพดีสู่ชุมชน (สายไหม) ร่วมมอบ และบริการเครื่องดื่มให้กับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล จิตอาสา ที่ให้บริการตรวจรักษา ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ซึ่งจัดโดยกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดย หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่น 24 ณ วัดเจริญธรรมาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนมาอย่างต่อเนื่ง โดยเล็งเห็นถึงการได้เป็นผู้ให้ เสียสละทั้งกาย ใจ และกำลังทรัพย์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม


  •     
  •     
  •     
  •     

  •     
  •