BLACK CANYON สนับสนุนเครื่องดื่ม งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล BIRDIE ซื้อยา PAR ซื้อบอล ครั้งที่ 4


Posted by Admin | 30/01/2023บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล BIRDIE ซื้อยา PAR ซื้อบอล ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ณ สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนา จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาว สู่ชุมชน ด้วยเจตนารมณ์ของการมีจิตอาสารับใช้สังคม และสืบสานอุดมการณ์ของศิษย์เก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การกีฬา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อการศึกษา และการสาธารณะประโยชน์อื่นๆ


  •     
  •     
  •     
  •     

  •     
  •