แบล็คแคนยอน มอบชาเขียวมัทชะคุณภาพดีแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี


Posted by Admin | 18/06/2020แบล็คแคนยอน มอบชาเขียวมัทชะคุณภาพดีแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดยคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี (ที่ 6 จากซ้าย) ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี (ที่ 8 จากขวา) ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี (ที่ 7 จากขวา) นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (ที่ 6 จากขวา) และ อ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ รองคณบดีฝ่ายกายภาพโครงการพิเศษ (ที่ 5 จากขวา) รับเครื่องดื่มเพื่อนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๑๒ โดยมีพันธกิจในด้านผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ การวิจัย การรักษาพยาบาล การบริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินงานที่ดี ได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาคเอเชีย แบล็คแคนยอน ขอส่งต่อความรู้สึกดีๆให้บุคลากรทางการแพทย์มีกำลังใจในการหาทางออกจากวิกฤติไวรัส COVID-19


  •