แบล็คแคนยอน ขอมอบชาเขียวมัทชะคุณภาพดี แก่โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์


Posted by Admin | 18/06/2020บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบชาเขียวมัทชะ คุณภาพดี แด่ พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อนำไปส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ แบล็คแคนยอน ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยให้ชนะ COVID-19


  •