สมัครงาน

สนใจสมัครงานติดต่อ แผนกสรรหา ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม เบอร์ 02-376-0014-8 ต่อ 1301-1302


สมัครงาน สำนักงานใหญ่ บริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
2991/8 โครงการวิสุทธานี ไฮเทค ออฟฟิศ ปาร์ค ถนนลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ผู้จัดการร้าน
คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )
2. อายุ ระหว่าง 22 – 45 ปี
3. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำสูง รักงานบริการ
3. มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร / โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
- สั่งงานและประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
- รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
หลายอัตราผู้จัดการฝึกหัด
คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )
2. อายุ ระหว่าง 22 – 45 ปี
3. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำสูง รักงานบริการ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
- รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
หลายอัตราแคชเชียร์
คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป
2. อายุ ระหว่าง 18 – 45 ปี
2. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พอใช้งานได้
3. มีทักษะด้านการคำนวณ ความจำดีในการปฎิบัติงาน
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- คิดเงินและทอนเงินลูกค้า
- เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ จากทางห้างและบิลยอดขาย
- รวมทั้งในใบนำส่งเงินจากธนาคารประจำวัน
หลายอัตราพนักงานเตรียมเครื่องดื่ม
คุณสมบัติ

1 เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป
2. อายุ ระหว่าง 18 – 45 ปี
3. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ลักษณะงาน
- ชงกาแฟและเครื่องดื่ม
หลายอัตราพนักงานบริการ
คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
2. อายุ ระหว่าง 18 – 45 ปี
3. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ลักษณะงาน
- รักษามาตรฐานการบริการ
- ปรับปรุงการบริการของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
- ให้ความร่วมมือกับพนักงานแผนกอื่นๆ เช่น บาร์ กุ๊ก และแคชเชียร์ ฯลฯ
หลายอัตราครัวทั่วไป
คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
2. อายุ ระหว่าง 18 – 45 ปี
3. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ลักษณะงาน
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร,ทำอาหาร
- ดูแลความสะอาดรียบร้อยในครัว
หลายอัตรา


 


ขั้นตอนที่ 2 : อัพโหลดร Resume (มีหรือไม่มีก็ได้)

หมายเหตุ: ไฟล์ที่อัพโหลดควรเป็นไฟล์นามสกุล .pdf