CAREERS

สนใจสมัครงานติดต่อ แผนกสรรหา ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม เบอร์ 02-376-0014-8 ต่อ 1301-1302
หรือ คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครงานออนไลน์


สมัครงาน สำนักงานใหญ่ บริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
2991/8 โครงการวิสุทธานี ไฮเทค ออฟฟิศ ปาร์ค ถนนลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ผู้จัดการร้าน
คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )
2. อายุ ระหว่าง 25 – 35 ปี
3. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำสูง รักงานบริการ
3. มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร / โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
- สั่งงานและประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
- รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
หลายอัตราผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )
2. อายุ ระหว่าง 25 – 35 ปี
3. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำสูง รักงานบริการ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
- รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
หลายอัตราซุปเปอร์ไวเซอร์
คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
2. อายุ ระหว่าง 23 – 35 ปี
3. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำสูง รักงานบริการ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
- รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
หลายอัตราผู้ช่วยกุ๊ก / กุ๊ก / หัวหน้ากุ๊ก
คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. อายุ ระหว่าง 25 – 45 ปี
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร,ทำอาหาร
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในครัว
หลายอัตราพนักงานแคชเชียร์
คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป
2. อายุ ระหว่าง 18 – 30 ปี
3. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พอใช้งานได้
4. มีทักษะด้านการคำนวณ ความจำดีในการปฎิบัติงาน
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- คิดเงินและทอนเงินลูกค้า
- เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ จากทางห้างและบิลยอดขาย
- รวมทั้งในใบนำส่งเงินจากธนาคารประจำวัน
หลายอัตราพนักงานเตรียมเครื่องดื่ม บาริสต้า
คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป
2. อายุ ระหว่าง 18 – 30 ปี
3. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ลักษณะงาน
- ชงกาแฟและเครื่องดื่ม
หลายอัตราพนักงานบริการ
คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ้นไป
2. อายุ ระหว่าง 18 – 30 ปี
3. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ลักษณะงาน
- รักษามาตรฐานการบริการ
- ปรับปรุงการบริการของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
- ให้ความร่วมมือกับพนักงานแผนกอื่นๆ เช่น บาร์ กุ๊ก และแคชเชียร์ ฯลฯ
หลายอัตราครัวทั่วไป
คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. อายุ ระหว่าง 18 – 40 ปี
3. รักงานบริการ ยิ้มแย้ม สามารถทำงานเป็นกะได้
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ลักษณะงาน
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร,ทำอาหาร
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในครัว
หลายอัตรานักศึกษาฝึกงาน
คุณสมบัติ

- รับทุกตำแหน่ง หลายอัตรา